Home » Kur`an časni by Anonymous
Kur`an časni Anonymous

Kur`an časni

Anonymous

Published
ISBN :
Hardcover
893 pages
Enter answer

 About the Book 

Kuran ( أَلْقُرآن al-qurān) u prenesenom prijevodu recitacija- također zvan Al Qurān Al Karīm- ili izvedeni nazivi Quran, Koran, te rijetko Al-coran) je sveta knjiga Islama. Muslimani vjeruju da je Kuran objava Božjih riječi i kulminacija BožjeMoreKuran ( أَلْقُرآن al-qurān) u prenesenom prijevodu recitacija- također zvan Al Qurān Al Karīm- ili izvedeni nazivi Quran, Koran, te rijetko Al-coran) je sveta knjiga Islama. Muslimani vjeruju da je Kuran objava Božjih riječi i kulminacija Božje objave čovječanstvu, preko Božjeg poslanika Muhameda. Prenošenje je trajalo 23 godine posredstvom anđela Gabriela (ar. Džibril). U njoj se definira islamski vjerozakon - šerijat. Šerijat interpretiran kroz islamsko pravo (ar. fikh) uz pomoć hadisa (riječi i djela Muhameda) nastoji usmjeriti živote muslimana u skladu s Islamom.Muslimani Kuran također nazivaju i Kuran, Knjiga, Posljednji testament, Posljednja Božja Objava, Božja objava ili Otkrivenje.Kuran se sastoji od 114 poglavlja (ar.poglavlje = sura) s ukupno 6236 retka (ar. redak = ajet) ne uzimajući u razamatranje 112 uvodnih pozivanja na Boga (ar. u ime Boga = bismillah- skraćeno od U ime Boga, Milosrdnog (Onog koji čini milosrđe), Samilosnog (Onog koji suosjeća)) koje se obično ne uzimaju u ukupan zbroj redaka- ili 6348 uključujući i njih- točan broj redaka je različit ne zbog sadržaja, nego zbog različitih metoda njihovog brojanja.Svakom poglavlju, dan je naslov u jednom imenu koje ima simbolično značenje. Poglavlja nisu poredana po kronološkom redu (za kojeg se vjeruje da je redoslijed njihovog objavljivanja) nego prvenstveno prema veličini sura. Nakon uvodnog poglavlja kojeg se naziva Faithom, Kuran nastavlja najdužim, a završava najkraćim poglavljima.