Home » ستوان با گذشت by J.D. Salinger
ستوان با گذشت J.D. Salinger

ستوان با گذشت

J.D. Salinger

Published
ISBN :
Enter answer

 About the Book 

داستان این کتاب در مورد یک نظامی است و به مسایل مربوط به حاشیه های جنگ می پردازد. قهرمان داستان نامزدی به اسم خوانتینو دارد و با درد و دلهای او شروع می شود. او از فیلم های جنگی که در سینماها اکران می شود گله دارد. او معتقد است که جنگ به زیبایی فیلمMoreداستان این کتاب در مورد یک نظامی است و به مسایل مربوط به حاشیه های جنگ می پردازد. قهرمان داستان نامزدی به اسم خوانتینو دارد و با درد و دلهای او شروع می شود. او از فیلم های جنگی که در سینماها اکران می شود گله دارد. او معتقد است که جنگ به زیبایی فیلم های پخش شده نیست و همیشه با...